Naše produkty

Pelety

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Vyznačují se extrémní hustotou a nízkým obsahem vody. Používají se jako kvalitní ekologické palivo.

Obsah vody je důležitým parametrem pro výhřevnost paliva i dlouhodobé opotřebení kotlů, proto by vstupní materiál měl být před vlastní peletizací vhodně dosušován v sušárnách.

Pelety ze sena nebo slámy

Pelety ze sena nebo slámy

Lze nazývat též jako agropelety nebo alternativní pelety, jsou vyráběny z přebytků zemědělské výroby jako je sláma, seno, odpady vznikající při čistění obilí, olejnin a luštěnin. Oproti dřevěným peletám mají obvykle vyšší obsah popela (5 %).

Agropelety jsou významným zdrojem obnovitelné energie a představují značný potenciál pro ekonomický rozvoj venkova.

Způsob dopravy

Sklápěč
a vyhrnovací skříň

Volně ložené pelety všech typů nebo dřevní štěpku je vhodnější přepravit pomocí sklápěče či automatické vyhrnovací skříně.

Balení

Big Bags (vaky)

Pro dodávky peletek využíváme tzv. Big Bagy (vaky), dodávky v těchto vacích je možné vybírat dle rozměrů a objemů m3. Cena obalu se započítává do ceny dodávky.

  • Nosnost vaků - 1000 kg
  • Materiál – polypropylenová tkanina
Rozměr vakum3přeprava návěs
90 x 90 x 2001,62022 ks
90 x 90 x 2101,70122 ks