Biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Sláma a seno

Suchá sláma je vedlejším produktem z polnohospodářské činnosti. Částečně se využívá jako podestýlka v živočišné výrobě. Její velké množství je však znehodnocováno přímo na polích. Termínem sláma jsou označovány vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin.

Odlišným termínem je seno, které se vyrábí z pícnin (především z trávy, ale také např. z jetele), které jsou posekány a vysušeny na vzduchu.

Rozdíl mezi senem a slámou je v době sklizně (sekání) porostů. A to v době fenologické, nikoliv v době kalendářní.

Zatímco je seno sklízeno (sekáno), když je rostlina mladá a ještě nemá semena nebo má semena mladá, sláma se sklízí v době, kdy je rostlina už na konci své vegetační (životní) fáze. Stébla jsou odumřelá, s vysokým obsahem pevných opěrných a podpůrných látek, což se projeví nejen na stravitelnosti živin a obsahu energie, ale i na chuti.

Vysušená sláma obsahuje vysoké množství energie. Slámu i seno je možné využívat na přímé spalování a výrobu tepla například ve formě balíků. Sláma a seno je cenná energetická surovina.

Sláma a seno

Dřevní štěpka

Dřevní štěpka vzniká nejčastěji jako odpad při zpracování dřeva či cíleným drcením dřevních částí. Řadí se k tuhé biomase sloužící k výrobě tepla nebo kompostu. Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo s lepším skladováním, menším obsahem vody a po spálení s menším množstvím popelu.

Velikost se pohybuje mezi 2,5 až 5 cm. Pro lepší zpracovatelnost se lisuje do pelet či briket.

Dřevní štěpka

Kokosové slupky

Slupka z kokosového ořechu má tenkou svrchní vrstvu, která je pevná a uvnitř vystlaná soudržnou vrstvou kokosových vláken silnou až několik centimetrů. Tento přírodní zdroj lze využít pro energetické účely např. ve formě pelet.

Kokosové slupky

Naše produkty

V případě již upravených biopaliv prodáváme pelety různých druhů – dřevo, seno, sláma, obilniny. Součástí našich služeb je i velkoobjemová doprava biomasy a biopaliv.

Balíky kulaté
Balíky kulaté
seno a sláma
Detail produktu
Balíky hranaté
Balíky hranaté
seno a sláma
Detail produktu
Pelety
Pelety
dřevěné
Detail produktu
Pelety
Pelety
seno a sláma
Detail produktu